AromataNabídka

Firma BOŠ poskytuje svým zákazníkům rozsáhlou škálu aromat, ať formou přímého prodeje, nebo zabezpečením dodávek odběratelům na základě vývoje požadovaného druhu

Pro dokreslení možností uvádíme hrubou strukturu skupin aromat, která jsme schopni nabídnout.

Ovocná aromata evropských ovocí
zahradní, lesní a polní plody – např.

Ovocná aromata cizokrajných ovocí
běžné tropické resp. exotické plody – např.

Aromata zelenin a koření
aromata tuzemských bylin, ale i cizokrajných koření – např. mařinka, čokoláda, čaj

Aromata skořápkových plodů
aromata produktů domácí i cizokrajné provenience - např. mandle, ořechy, kokos

Aromata škrobnatých plodů
aromata různých druhů plodů  např. hrášek, jedlý kaštan…

Aromata mlékárenských výrobků
např. sýry, máslo, smetana apod.

Aromata pro slanou výrobu
např. houby,  ryby, kouře, uzenářské výrobky atd.

Aromata alkoholických nápojů
např. lihovin, piva, vína, long drinků atd.

Nabízená aromata, s ohledem na nařízení EU 1334 / 2008 dodáváme v kvalitě přírodní, pokud jej lze povolenými technologickými postupy dosáhnout, ale i jako pouhá aromata.

Přírodní aroma se 100 %
aroma připravené povolenými technologickými postupy z pouze z daného plodu

Přírodní aroma 95 / 5
aroma připravené povolenými technologickými postupy z 95 daného plodu s povoleným 5 % přídavkem aromatu, získaného povolenými výrobními postupy z jiné části  stejného druhu rostliny

Přírodní aroma  s ostatními přírodními složkami (WONF)
aroma připravené povolenými technologickými postupy z daného plodu s povoleným  přídavkem aromatu, získaného povolenými výrobními postupy z jiných přírodních surovin, za předpokladu, že nedojde ke změně charakteristických senzorických vlastností původní suroviny

Přírodní aroma
aroma připravené povolenými technologickými postupy z přírodní suroviny, senzoricky odpovídající deklarovanému druhu

Aroma
všechna aromata, kde je použita nějaká synteticky připravená složka

Podle záměru použití v potravinářském výrobku lze dodat (s výhradou technologické proveditelnosti) v různých nosičích

Z tekutých nosičů stojí za zmínku
Etylalkohol - limitován zákonem pro nealkoholickou výrobu na hodnotě max. 1 % v.v.
Propylen glykol limitován použitelným množstvím max. 3 g / kg potraviny
Triacetin - obdoba propylen glykolu (PPG)
Jedlý olej - většinou u aromat pro slanou výrobu, hrozí žluknutí
Cukerný sirup -  bez zdravotního omezení , může nastat problém s konzervací
Voda -  bez omezení, obdoba cukerného sirupu
Kombinace výše uvedených

dalším druhem jsou:
Prášková (kavernovaná) aromata - vhodná pro pekařskou, resp. cukrovinkářskou výrobu, kde technologická teplota zpracování výrazně přesahuje 100°C po delší době